Uncategorised

Dragi naši pacijenti

Leave review
posebna uloga KB Dubrava u pandemiji COVID-19 naglo je prekinula naše veze....
Read More

Bolesti štitnjače i COVID-19

Leave review
Najčešće bolesti štitnjače vezane su uz poremećaje u njezinom radu:  smanje...
Read More

Zatajenje nadbubrežnih žlijezda i COVID-19

Leave review
Nema podataka da je zaraza novootkrivenim koronavirusom češća u osoba sa za...
Read More

Šećerna bolest i COVID-19

Leave review
COVID-19 je bolest uzrokovana novootkrivenim koronavirusom koji se zbog svo...
Read More

KB Dubrava je od 16. 03. 2020. zatvorena

Leave review
U KB Dubrava je od 16.03.2020. zatvorena poliklinika i dijagnostički centar...
Read More